Phạm vi và tiêu chuẩn thiết bị

Application

Category

Protection against

Explosion protection class

Zone 1

II 2 G

Gas

Ex de IIB T4

or Ex de IIC T4

Zone 2

II 3 G

Gas

Ex denA IIB T3

Zone 21

II 2 D

Dust

Ex tD A21 IP66 T120°C

Zone 22

II 3 D

Dust

Ex tD A22 IP66 T120°C

 

MODELPALANG CÁP ĐIỆN PHÒNG CHỐNG NỔ (chế độ làm việc theo FEM)