Ngày 10/08/2016 , để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của công ty trong suốt 10 năm qua Công ty CP Thiết Bị Thành Thái đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày Thành Lập.