Ngày 12 tháng 6 năm 2015 đã tiến hành kiểm định và bàn giao cầu trục 80/10/1.6T cho Công Ty TNHH ABB đưa vào sử dụng