Ngày 02/06/2015, Chi bộ Đảng Công ty cổ phần thiết bị Thành Thái long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020.