Công ty CP thiết bị Thành Thành Thái vẫn duy trì sản xuất phục vụ khách hàng đảm bảo tiến độ trong mùa dịch covid-19.